Mens centraal, resultaat dat staat

Sprinc Parkstad is hét MVO-platform voor werkgevers en ondernemers die ervan overtuigd zijn dat werk de basis vormt van onze economie en welvaart.

Partners van Sprinc zijn gemotiveerd om samen de uitdagingen te lijf te gaan die nu en in de komende jaren op het pad van de arbeidsmarkt liggen. Waarbij de focus ligt op het bieden van kansen aan mensen met talent én een minder sterke arbeidsmarktpositie. 

Partners van Sprinc willen helpen. Zij kennen de sociale en economische waarde van MVO. 

Sprinc verbindt de vraag- en aanbodzijde van de arbeidsmarkt tijdens kwalitatief hoogwaardige, inspirerende (kennis)events. Het samenbrengen van interesses en expertises versterkt het Sprinc-netwerk dat gaat voor resultaat.

Sprinc is opgericht op initiatief van de stadsregio Parkstad en is vormgegeven door een aantal vooraanstaande bedrijven en instellingen uit onze regio, founders genaamd.

Partner worden?

Met name MKB ondernemers die meerwaarde zien in het bieden van kansen aan de doelgroep, direct of indirect, zullen we graag bezoeken en overtuigen van de pluspunten van een partnerschap.

Sprinc vormt met ruim 100 partners inmiddels een platform van betekenis.

Wilt u weten of een partnerschap ook voor u interessant is? Neem dan contact op met Ton Smeets 06-55 81 65 66 of Marie-Lou Collombon 06-40 66 12 33.

Inmiddels hebben diverse bijeenkomsten plaatsgehad. Klik hier voor een overzicht.

Founders van Sprinc

Programma 2017


Een veelbelovend en gevarieerd programma kunt u in de eerste helft van 2017 verwachten bij

  • de TWEE gezusters 01 februari

       Luciushof, Putgraaf 3, Heerlen

Klik hier voor een impressie van deze druk bezochte bijeenkomst.

  • Roda JC Midden in de Maatschappij 20 april

       Roda J.C. Ring 1, Kerkrade

  • Zuyderland Medisch Centrum Heerlen 28 juni

       Henri Dunantstraat 5, Heerlen


Partners van Sprinc ontvangen een uitnodiging voor de bijeenkomsten inclusief nadere toelichting op de programma's.Programma archief

Klik hier