Mens centraal, resultaat dat staat

Sprinc Parkstad is hét MVO-platform voor werkgevers en ondernemers die ervan overtuigd zijn dat werk de basis vormt van onze economie en welvaart.

Partners van Sprinc zijn gemotiveerd om samen de uitdagingen te lijf te gaan die nu en in de komende jaren op het pad van de arbeidsmarkt liggen. Waarbij de focus ligt op het bieden van kansen aan mensen met talent én een minder sterke arbeidsmarktpositie.Partners van Sprinc willen helpen. Zij kennen de sociale en economische waarde van MVO.

Sprinc verbindt de vraag- en aanbodzijde van de arbeidsmarkt tijdens kwalitatief hoogwaardige, inspirerende (kennis)events. Het samenbrengen van interesses en expertises versterkt het Sprinc-netwerk dat gaat voor resultaat.

Sprinc is opgericht op initiatief van de stadsregio Parkstad en is vormgegeven door een aantal vooraanstaande bedrijven en instellingen uit onze regio, founders genaamd.


Partner worden?

Met name MKB ondernemers die meerwaarde zien in het bieden van kansen aan de doelgroep, direct of indirect, zullen we graag bezoeken en overtuigen van de pluspunten van een partnerschap.

Sprinc vormt met ruim 100 partners inmiddels een platform van betekenis.

Wilt u weten of een partnerschap ook voor u interessant is? Neem dan contact op met Roel Beugels via het secretariaat van Stichting Sprinc via info@sprinc.nl of 045 566 6301.

Inmiddels hebben diverse bijeenkomsten plaatsgehad. Klik hier voor een overzicht.

Founders van Sprinc

Programma 2018

 • 28 november 2018
  De plussen van 50 plussers
  Locatie: Van der Valk Hotel Heerlen
  Voor een kort verslag, klik hier

 • 31 oktober 2018
  Grensoverschrijdende arbeidsmarkt
  Locatie: Provinciehuis

 • 28 juni 2018
  "Aan de slag met statushouders"
  Locatie: Rabobank Parkstad Voor een kort verslag, klik hier

 • 24 april 2018
  Inspiratielunch "Gezondheid op de Werkvloer"

  ism Roda JC Midden in de Maatschappij

 • 22 februari 2018
  Juridische aspecten omtrent ziektverzuim van medewerkers

      Tijdens de bijeenkomst van 22
      februari 2018 is het Sprinc
      Sponsorplan
geintroduceerd. Klik
      hier
voor nadere achtergronden.Programma archief

Klik hier