Evenementen en workshops

Sprinc organiseert voor haar partners zes maal per jaar een inspirerende bijeenkomst met als inhoudelijke speerpunten arbeidsparticipatie en een renderende MVO-implementatie.

Relevante thema's passeren de revue tijdens een drietal grote MVO-evenementen die uitgebreid culinair omlijst worden. Ook bij de bedrijfsbezoeken en de special interest workshops ligt de focus op kennisoverdracht en kennisdeling betreffende werkgelegenheids- en arbeidsmarktvraagstukken.  

Op 22 oktober 2015 vond de zeer druk bezochte Kick-Off plaats op Kasteel Hoensbroek.


Openingshandeling op kasteel Hoensbroek met (vlnr) Luc Peters, Martin de Beer, Ben Theeuwen (vz) en Vivian Lataster


Klik hier voor het archief.