28 november 2018

`De plussen van 50-plussers’

Tijdens de laatste bijeenkomst van 2018 gaat Sprinc in op de voor(oor)delen van 50-plus werknemers. De meest gehoorde voordoordelen? Oudere werknemers zijn vaker ziek en niet bereid tot verandering. “Helemaal niets van waar”, vertelt waarnemend burgemeester Emile Roemer. De 50-plusser van tegenwoordig is gemotiveerd, flexibel en fit.


Gastspreker Anne-Marije Buckens van 50 Company onderstreept dit. Op enerverende wijze laat zij zien welke meerwaarde 50-plussers voor een werkgever kunnen hebben. Het toverwoord is veranderingsbereidheid. Dat geldt niet alleen voor werknemers maar zeer zeker ook voor werkgevers. Deze tips met betrekking tot het in dienst nemen van 50-plussers willen we u niet onthouden:

  • kijk naar de toegevoegde waarde voor de organisatie
  • staar niet blind op diploma’s
  • doe geen aannames en ga in gesprek
  • maak gebruik van een proefplaatsing

We sluiten af met een aantal inspirerende best practices en spontane pitches van genodigde werkzoekenden. Tijdens een gezellige netwerkborrel worden volop telefoonnummers, visitekaartjes en ervaringen uitgewisseld. Wij kijken terug op een zeer waardevolle en leerzame bijeenkomst.

Meer weten of ons volgende evenement bijwonen? Houd onze website in de gaten of volg ons op LinkedIn.

Klik hier voor een impressie.28 juni 2018
“Van opvang naar inburgering, van integratie naar
werk”

We lezen er dagelijks over, statushouders. Hun verhalen, hun vlucht uit eigen land, hun reis en hun ontvangst. En dan? De vooroordelen, de inburgering, huisvesting, het perspectief. Kennen we ze? Hoe is de situatie in Parkstad? En werken? De afgelopen Sprinc-bijeenkomst ging dieper in op de statushouders, specifiek de situatie in Parkstad. We spraken met Norman Rutagyengwa (Abbott), Yousif Alhafez(Abbott) en Baraa Alazmeh (Rabobank), drie statushouders die de weg naar werk hebben weten te vinden. Zij deelden hun indrukkend, maar heftig verhaal over hun reis naar Nederland en de stappen die ze sindsdien hebben gezet. Werkgevers vertelden hun verhaal over het werken met deze mensen, en Tanja Seldenthuis van Divosa nam ons mee in de wereld van vluchtelingen, asiel, inburgering en de regels rondom werken in Nederland.

Al met al een inspirerend verhaal over wat statushouders kunnen betekenen op onze arbeidsmarkt!

Klik hier voor een impressie.

28 juni 2018
“Van opvang naar inburgering, van integratie naar
werk”

We lezen er dagelijks over, statushouders. Hun verhalen, hun vlucht uit eigen land, hun reis en hun ontvangst. En dan? De vooroordelen, de inburgering, huisvesting, het perspectief. Kennen we ze? Hoe is de situatie in Parkstad? En werken? De afgelopen Sprinc-bijeenkomst ging dieper in op de statushouders, specifiek de situatie in Parkstad. We spraken met Norman Rutagyengwa (Abbott), Yousif Alhafez(Abbott) en Baraa Alazmeh (Rabobank), drie statushouders die de weg naar werk hebben weten te vinden. Zij deelden hun indrukkend, maar heftig verhaal over hun reis naar Nederland en de stappen die ze sindsdien hebben gezet. Werkgevers vertelden hun verhaal over het werken met deze mensen, en Tanja Seldenthuis van Divosa nam ons mee in de wereld van vluchtelingen, asiel, inburgering en de regels rondom werken in Nederland.

Al met al een inspirerend verhaal over wat statushouders kunnen betekenen op onze arbeidsmarkt!

Klik hier voor een impressie.

22 februari 2018
Ziek zijn betekent nog niet arbeidsongeschikt

Tijdens deze bijeenkomst staan we uitgebreid stil bij de relevante aspecten omtrent ziekteverzuim en arbeidsongeschikt van werknemers en hoe u als werkgever hierop het beste zou kunnen acteren. Deze thema’s worden behandeld tegen de achtergrond van de uiteenlopende soorten dienstverbanden die de werknemer met u kan hebben (vast, flexibel, detachering e.d.).

Aan de hand van een drietal stellingen, ingeleid door Xiomara Heijmann (Thuis & Partners), Daan Werts (Aevitae) en Samantha van Bogaert (De Werkmeester) gingen de aanwezigen, 85 in aantal, in groepen van 2 met elkaar in debat. De discussies gaven interessante inzichten, opvallend waren hoe divers werkgevers omgaan met ziekmeldingen. In de sessies, waar overigens ook nog werd ingezoomd op de relevante actualiteiten ten aanzien van de regelgeving, hebben we een bijdrage kunnen leveren aan een verdere bewustwording van verantwoordelijk heden en risico’s bij een zieke werknemer, waarbij met name ook tools zijn aangereikt die mogelijk kunnen bijdragen tot schadelastbeperking.

Nog een practische tip: heeft uw medewerker financiele problemen welke onder andere ook zijn weerslag heeft op het werk, en u heeft geen budgetcoach binnen uw bedrijf, verwijs hem/haar naar het zogenaamde SchuldHulpMaatje. Voor nadere achtergronden, ga naar www.shmparkstad.nl

12 oktober 2017:

Arbeidsmarkt Zuid-Limburg, de feiten

Deze middag presenteerde het UWV haar jaarlijkse uitgave van de regionale arbeidsmarktmonitor. Op kasteel Elslo kreeg UWV-cijfergoeroe Gerald Ahn uitgebreid het podium. De uitkomsten van het rapport tonen aan dat de vooruitzichten van de werkgelegenheid, zeker in Zuid-Limburg, zeer positief zijn. Echter de keerzijde is dat we in toenemende mate zullen worden geconfronteerd met het feit dat niet alle vacatures kunnen worden ingevuld. Dit zal werkgevers schaden, maar zeker ook uiteindleijk de economie. Werk aan de winkel voor zowel de vraag- als de aanbodzijde van de arbeidsmarkt. Aan de hand van een drietal stellingen werd het 125-tal koppig publiek, bijeengebracht door een samenwerking van de 3 MVO platforms van Zuid-Limburg Kom'mit, Immens en Sprinc, uitgedaagd mee te denken over eventuele oplossingen. De belangen zijn groot, dat is zeker. Voor een ieder. Dus ook de verantwoordelijkheden zullen samen gedragen moeten worden. In de programmering van Sprinc zullen de benoemde thema's ook in 2018 weer prominent op de agenda terugkomen.

Klik hier voor een foto-impressie20 september 2017
Medtronic: het project BeYond

Medtech-bedrijven werken samen succesvol aan werk!

Bedrijfsoverstijgend samenwerken, gewoon doen! Dat geeft wethouder De Beer als aftrap de 125 bezoekers van de Sprinc bijeenkomst mee. Hoe dit resulteert in een succesvol arbeidsmarktproject, horen we hier op Business Park Trilandis bij gastheer Medtronic.

De concurrerende MedTech-bedrijven Medtronic, Abbott Vascular en Boston Scientific, founders van het eerste uur van Sprinc, hebben samen de uitdaging opgepakt om nu en toekomstig voldoende goed gekwalificeerde medewerkers te vinden en te binden. En dat betekent naast vinden ook opleiden. Het gaat tenslotte om hoogwaardige medische logistiek. Deze gezamenlijke aanpak heeft geleid tot de opdrichting van ‘ beYond, Academy for Medical Devices & Logistics”.

Het is een maatwerktraject dat vorm gegeven wordt door genoemde bedrijven, ROC Leeuwenborgh, Manpower en het WSP Parkstad. Recent zijn ook Eagle Simrax en Doc Morris aangehaakt. Waarbij Eagle Simrax vanuit haar regionaal maatschappelijke rol en als leerbedrijf ook een voorportaal vormt van potentiële medewerkers voor de MedTech-bedrijven.

Het is overigens niet alleen voor de toekomstige logistiek medewerkers een leertraject. Kijken in elkaars keuken, de werkgeversbehoefte goed interpreteren en vertalen, dezelfde taal spreken en buiten kaders denken; ook de samenwerkende partijen evolueren. En het concept blijkt succesvol. Kent alleen maar winnaars. Waarbij niet in de laatste plaats wordt gedacht aan de in- en doorstroomkansen die hiermee op de arbeidsmarkt worden gecreëerd.

Is een soortgelijke samenwerking ook voor kleine bedrijven weggelegd? De gedachte is ja, zoek de gemeenschappelijke behoefte. Kijk waar verbindingen mogelijk zijn en naar profielen, competenties van medewerkers. Durf samen te werken aan werk.

Voor een foto-impressie, klik hier


27 juni 2017
Zuyderland: Jobcreation

Op woensdag 27 juni jongstleden waren we te gast bij Zuyderland te Heerlen. Met meer dan 100 Sprinc-gasten werden we ontvangen in het bedrijfsrestaurant, dat voor deze gelegenheid was omgebouwd tot een heuse conferentiezaal. Het thema “Job-creation” stond centraal deze middag. Voordat we van Professor Fred Zijlstra, verbonden aan de UM en gespecialiseerd in de wereld van de inclusieve arbeidsmarkt, een toelichting ontvingen op jobcreation kregen we een korte inleiding van David Jongen, voorzitter van de RvB van Zuyderland. Zijn inleiding richtte zich op het MVO beleid van Zuyderland waarbij hij aangaf dat ook in deze moeilijke tijden voor Zuyderland geen concessies worden gedaan aan het pro-actieve inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het tweede deel van het programma ging op aan een praktijkvoorbeeld ten aanzien van jobcreation. De afgelopen 6 jaar is gewerkt aan dit project binnen Zuyderland. Het proces, de lessons learned en de resultaten kwamen uitgebreid aan bod. De presentatie van dit project, dat een coproductie was van diverse betrokkenen binnen Zuyderland, de UWV en het WSP Parkstad, beoogt inspiratie te geven aan ondernemers die aan de vooravond staan van een soortgelijk initiatief. Aangetoond werd dat jobcreation niet alleen tot maatschappelijke voordelen leidt, maar zeker ook een positieve bijdrage levert aan de bedrijfsvoering en de financiële resultaten.     

Een geslaagde bijeenkomst die werd afgerond met een uitstekend buffet voor de gasten.

Voor een impressie, klik hier


20 april 2017
Roda Midden in de Maatschappij

De themabijeenkomst van Sprinc en Roda Midden in de Maatschappij kent bijzondere gasten en thema’s. Zo informeert Theo van Kroonenburg, Algemeen Directeur WOZL, over de integratie van de detacheringspoot van het Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg in het Werkgeverservicepunt Parkstad.

Wim Collard, Algemeen Directeur Roda JC, biedt de aanwezigen inzicht in de permanente maatschappelijke functie die het stadion vervult. Nathan Rutjes, Maatschappelijk Speler Eredivisie 2016, ontbreekt niet. Hij neemt eenieder op zowel ontroerende als humorvolle wijze mee in zijn verhaal over zijn welhaast natuurlijke betrokkenheid bij maatschappelijke activiteiten.

Frans Wilms, bestuurder bij Radar en auteur van het managementboek “Groeien in Leiderschap” laat de aanwezigen op praktische wijze delen in zijn inzichten.

Een bijzonder muzikaal intermezzo wordt verzorgd door Maud Wilms.

Klik hier voor een impressie


20 april 2017
Roda Midden in de Maatschappij

De themabijeenkomst van Sprinc en Roda Midden in de Maatschappij kent bijzondere gasten en thema’s. Zo informeert Theo van Kroonenburg, Algemeen Directeur WOZL, over de integratie van de detacheringspoot van het Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg in het Werkgeverservicepunt Parkstad.

Wim Collard, Algemeen Directeur Roda JC, biedt de aanwezigen inzicht in de permanente maatschappelijke functie die het stadion vervult. Nathan Rutjes, Maatschappelijk Speler Eredivisie 2016, ontbreekt niet. Hij neemt eenieder op zowel ontroerende als humorvolle wijze mee in zijn verhaal over zijn welhaast natuurlijke betrokkenheid bij maatschappelijke activiteiten.

Frans Wilms, bestuurder bij Radar en auteur van het managementboek “Groeien in Leiderschap” laat de aanwezigen op praktische wijze delen in zijn inzichten.

Een bijzonder muzikaal intermezzo wordt verzorgd door Maud Wilms.

Klik hier voor een impressie


1 februari 2017
de TWEE gezusters

Woensdag 1 februari zijn wij te gast bij de TWEE gezusters, een organisatie gevestigd in twee, aangrenzende, Heerlense kloosters. Gastheer D. Schrijnemacher licht toe hoe hier talenten met een afstand tot de arbeidsmarkt worden klaargestoomd om duurzaam geplaatst te kunnen worden in het reguliere arbeidsproces. Ook Second Chance Force is te gast en illustreert hoe zij met ondernemers concrete trajecten aflegt om mensen die een steuntje nodig hebben op de arbeidsmarkt te plaatsen.

De heer Jean l'Ortije, voorzitter van Servicepunt Logistiek Limburg-Zuid en Heerlens transportondernemer, zet uiteen waarom het in deze vergrijzende samenleving van evident belang is dat wij samen ervoor zorgen dat alle handjes uit de mouwen gestoken kunnen worden.

De partners gaan vervolgens interactief aan de slag met een aantal vraagstellingen.

Voor een foto-impressie, klik hier30 November 2016: Arcus College 

"Onderwijs en bedrijfsleven....goed geregeld?" In hoeverre sluit het onderwijsaanbod aan op de behoefte van de markt. Is er ruimte voor maatwerk?Werkgevers en onderwijspartners doen hun verhaal. Aan de hand van 4 best-practices krijgen we mee wat de mogelijkheden zijn voor maatwerk. Zowel van uit Arcus, maar zeker ook van uit de Buitenhof, het REA-college en de Praktijkschool zijn interessante, individuele trajecten te bewandelen.

Aan het eind is er een Introductie van een nieuw project: Voordeel en Vervolg! Dit project biedt mogelijkheden voor gesubsidieerde maatwerkoplossingen.

Voor een foto-impressie, klik hier28 september 2016: Maankwartier

Vanuit het gloednieuwe Maankwartier, op de bovenste verdieping met een prachtig uitzicht over Parkstad, mochten we de praktijkverhalen horen van Ronald Hoenen, manager bij Dyneema DSM en van Jeroen van der Niet van Abbott Vascular. Beide ondernemers namen ons mee in het proces welk zij hebben doorlopen ten aanzien van het in hun bedrijf te werk stellen van medewerkers behorende tot de doelgroep, alsmede de do's en de dont's waar ze tegen aan zijn gelopen; twee inspirerende verhalen waarbij met name de overtuiging overheerst dat het werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in meerdere opzichten loont.

Voorafgaand aan de sprekers presenteerde het WSP een korte kennisquiz ten aanzien van enkele issues verbonden aan de Participatiewet en Social Return on Investment.

Klik hier voor een foto-impressie.


6 juli 2016: Auberge de Rousch

Deze bijeenkomst (170 gasten)  kreeg de aanbodzijde van de arbeidsmarkt het woord in de personen van Manuel Stoffels (regiomanager UWV), Marleen van Rijnsbergen (gedeputeerde van de provincie) en Martin de Beer (Wethouder). Nadat de feiten van de arbeidsmarkt nog eens op een rijtje werden gezet, werd vanuit de Provincie en Gemeente aangegeven hoe antwoord tye geven op de uitdagingen op de arbeidsmarkt. Het "Limburg-Werkt"akkoord werd gepresenteerd.


De moderator van de middag was niemand minder dan Jack Vinders.

Na afloop was er ruim gelegenheid tot netwerken in een zomerse ambiance en onder het genot van een uitstekend verzorgde BBQ.  

Klik hier voor een foto impressie

26 januari 2016: Bedrijfsbezoek Carbon6/WOZL.

Klik hier voor een foto-impressie

Peter Borkens, directeur Carbon 6


22 oktober 2015: de Kick -Off

Op 22 oktober 2015 vond de kick-off bijeenkomst plaats op kasteel Hoensbroek. Meer dan 200 gasten waren getuige van deze feestelijke, en tevens informatieve bijeenkomst.


Voor een foto-impressie, klik hier


12 april 2016: Soccer Arena

Werkgevers delen hun ervaringen met het werken met de doelgroep, waaronder Frank van Meurs (TVM), Esther Lotz (SGL) en Sjef Cortenraed  (Zuyderland). 

Daarnaast 2 speciale gasten; Rene Trost en Wim Kieft, zij deelden met ons een deel van hun leven, met name ook de dalen waarin ze zaten en uitgekomen zijn. Merce Simons schreef naar aanleiding van het verhaal van Kieft bijgaand verslag.


Klik hier voor een foto impressie.

16 december 2015: Workshop Inclusieve arbeidsmarkt Relim

Ditmaal waren we te gast bij Relim voor een workshop Inclusief Ondernemen. Na een introductie van Piet Worms (Emma Shoes, bestuurslid Sprinc) en Roy Knops van het Werkgeversservicepunt Parkstad over de pilot "Inclusief Ondernemen", kregen we 2 praktijkcasussen gepresenteerd; Relim/Riut en De Werkmeester/Polypack. De conclusies van de twee praktijkpresentaties was dat, mits de juiste samenwerking wordt opgezocht en mits het vanuit de juiste intrinsieke aanpak wordt geimplementeerd, veel meerwaarde behaald kan worden door het werken met de doelgroep.