Sprinc informeert u over de actuele ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt. Tijdens de diverse plenaire bijeenkomsten en de special interest workshops geeft Sprinc het podium aan kennispartners, collega-bedrijven "met een verhaal" en aan de relevante steakholders op de dagdagelijkse arbeidsmarkt. 

De bijeenkomsten worden altijd georganiseerd in een dynamische setting, vaak bij partnerbedrijven op locatie. Door middel van het delen van "best" (maar ook "bad") "practices" met elkaar wordt getracht elkaar te inspireren op het gebied het werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Sprinc draagt bij aan een verdergaande bewustwording van het belang van MVO in de hedendaagse bedrijfsvoering. MVO onder het motto "MVO loont". Ook op dit terrein worden de kwartiermakers naar voren geschoven. Vanaf 2016 wordt de MVO-award eens per twee jaar uitgereikt aan een bedrijf dat excelleert in een waarde-creërende implementatie van MVO in haar bedrijfsvoering

Tot slot: verbindingen leggen, verbindingen verzilveren. In de meest brede zin van het woord; ondernemers onder elkaar, ondernemers en overheden, ondernemers en de doelgroep waarvoor we het doen.