Sprinc, gebaseerd op een proven concept

Sprinc is niet een op zichzelf staand initiatief. In Limburg zijn reeds vergelijkbare initiatieven opgericht in Maastricht (2008), Sittard (2011) en Weert/Roermond (2013).

Voor achtergronden van deze successievelijke initiatieven verwijzen we naar bijgaande links.